MAID CARE ( บริการจัดส่งแม่บ้าน )


    คือรูปแบบบริการจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงาน โชว์รูม คอนโดโรงพยาบาล ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ คลินิก โรงงาน โกดังสินค้า สถานที่จัดงานอีเว้นท์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน และสถานที่อื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทำไมลูกค้าเลือกใช้บริการจากเรา

– แม่บ้านของเรามีการตรวจสอบและเช็คประวัติอาจชญากรรมทุกคน
– เรามีการประเมินผล แม่บ้านทุกคนขณะให้บริการลูกค้าทุกเดือน ภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
– เรามีการอบรมหลักสูตรการให้บริการ ได้แก่ หลักสูตรพนักงานใหม่ และหลักสูตรประจำเดือนที่ต้องประชุมอบรมทุกเดือน เช่น

1. การอบรมกฏระเบียบของบริษัท เลิฟ โฮม คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2. การอบรมกฏระเบียบตามหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
3. การฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามหน้างาน (OJT)
4. การอบรมการปฏิบัติงานในรายละเอียดพิเศษ เช่น การขัดลอกลงแว็กซ์ การขัดเงาพื้น การซักเบาะ ซักพรม
5. การอบรมการใช้อุปกรณ์และน้ำยาที่ถูกวิธี
6. การอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
7. การอบรมด้าน Mind Services และมารยาทและความซื่อสัตย์ และอัธยาศัย ในการปฏิบัติหน้าที่